Wsparcie na działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stowarzyszenie nie posiada jednak statusu Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego nie może otrzymywać 1% podatku dochodowego.
Mimo to możesz wesprzeć naszą działalność, przekazując nam DAROWIZNĘ na cele statutowe.

Celem działalności Stowarzyszenia
jest kultywowanie tradycji kawaleryjskich, gromadzenie i odtwarzanie umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego z okresu II RP, uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych, rozpowszechnianie wspomnień i relacji związanych ze słynną formacją dowodzoną przez mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, a przede wszystkim krzewienie wiary i miłości do Ojczyzny.
Twoje wsparcie to kolejna „żywa lekcja historii” w szkołach.

Aby dokonać wizny wpłać wybraną przez siebie kwotę na rachunek:


Stowarzyszenie Ułanów
im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala
ul. Cicha 16, 26-315 Poświętne

Bank PEKAO SA o/Opoczno
Główna 6
26-315 Poświętne

woj. łódzkie

NR KONTA 76 1240 3129 1111 0010 2733 7940

TYTUŁEM: „Darowizna na cele statutowe


Taka darowizna podlega odpisowi od dochodu.

  • Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz przy rocznym rozliczeniu podatkowym odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 6% Twojego dochodu (podstawa prawna: art. 26, ust.1, punkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami).

  • Jeśli reprezentujesz firmę / instytucję / organizację (tzw. osobę prawną), możesz odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 10% dochodu osoby prawnej (podstawa prawna: art. 18, ust. 1, punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami).

Podstawą odliczenia jest dokument przelewu darowizny (potwierdzenie dokonania przelewu) na rachunek Stowarzyszenia.